Estudi de les organitzacions no governamentals i anàlisi dels projectes per al desenvolupament

 

Estudi de les organitzacions no governamentals i anàlisi dels projectes per al desenvolupament, de Joaquim Roqué. Foto: Joaquim Roqué

Estudi de les Organitzacions No Governamentals de Joaquim Roqué. Foto: Joaquim Roqué

Una ONG no és una empresa. Tanmateix hi ha moltes característiques pròpies d’empresa que una ONG ha d’assumir per tenir un funcionament satisfactori. La diferència bàsica entre ambdues seria la finalitat o no de lucre. Una empresa és una unitat econòmica de producció que com a funció econòmica essencial té la creació de valor. 
Com es mesura la creació de valor en un Projecte per al Desenvolupament? Una ONG produeix? Es poden aplicar aquests termes a una ONG? I si no els apliquéssim els projectes tindrien l’èxit esperat? Aquest Estudi dóna respostes a aquestes preguntes. 

 

ConcepteDetall
Autor Roqué i Paret, Joaquim
Títol Estudi de les organitzacions no governamentals i anàlisi dels projectes per al desenvolupament
Impressió i realització 2000
Thesis Projecte final de carrera elaborat al Dept. d'Organització d'Empreses.
Projecte final de carrera-Universitat Politècnica de Catalunya.Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, 2000

 

 

 Consulta la publicació a la Biblioteca de la Universitat Politècnica de Catalunya

Índex desglossat

  1. Definició i Constitució
  2. El Tercer Sector 
  3. Finançament 
  4. Recursos Humans. 
  5. El Marc Legal 
  6. L'Enfocament del Marc Lògic (EML)

 

Pròleg

Molta gent es mostra estranyada quan li comento quin és el meu Projecte Final de Carrera. Normalment la reflexió dels meus coneguts és la següent: "Però tu no fas Enginyeria de Telecomunicació? Per què fas un projecte econòmic i per estudiar precisament a les ONG?

Jo els contesto que quan estudiem estudis universitaris podem triar quina de les assignatures que ens han impartit i hem cursat volem fer el nostre Projecte Final. I jo he triat Economia de l'Empresa perquè és una matèria que sempre m'ha interessat. El tràfec de l'estudiant universitari fa que mai puguis gaudir de l'estudi ni que puguis desenvolupar les matèries que més t'interessen, sempre vas de bòlit, passant els parcials sempre de puntetes i sense poder aprofundir. Jo volia acabar els meus estudis universitaris sabent que com a mínim en el meu projecte m'hi dedicaria a fons, perquè era jo qui el proposava. Ja fa anys que treballo i per a mi aconseguir el títol no ha estat la principal raó per dur el projecte endavant.

Què tenen a veure les ONG amb les empreses? Aquesta és la pregunta que m'he fet moltes vegades i per això he volgut investigar i saber què passa en aquest món de la Cooperació Internacional i de les entitats solidàries.

El motiu de realitzar aquest projecte i no un altre és bàsicament per la necessitat personal d'aclarir la madeixa en què es troben involucrades les ONG. L'any 1995-1996 vaig realitzar la meva prestació Social a Nicaragua, realitzant Cooperació Internacional amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors del Govern Espanyol. Amb la meva experiència personal vaig poder observar moltes disfuncionalitats en el món solidari. Tant en la cooperació entre governs com en la cooperació de les Organitzacions No Governamentals. Més endavant l'any 1999 vaig col·laborar com a voluntari a INTERMÓN, per la necessitat de comparar experiències entre els diferents tipus de cooperacions internacionals que es realitzen des d'una ONG o des d'un Govern.

He dirigit aquest projecte a documentar i recollir informació dels mecanismes de constitució, de finançament i metodologia que segueixen les Organitzacions No Governamentals per realitzar les seves activitats, per aclarir les fortes vinculacions contradictòries amb organismes públics i empreses privades. De totes aquestes dades recollides i reflexions posteriors he intentat establir l'evolució més immediata d'aquestes entitats en la globalització mundial on s'estan dirigint totes les economies del món.

Joaquim Roqué Paret

 

 

Què és una ONG?

El terme ONG prové de les paraules Organització No Governamental. Com el mateix nom indica es tracta d'un tipus d' organització que no ha de dependre de cap institució o entitat oficial, almenys administrativament parlant. En la realitat ens trobarem amb multitud d'organitzacions que són anomenades ONG's però que en canvi són finançades potser no completament, però sí en gran part, per estats o institucions oficials. I per tant, paradoxalment, es crea una dependència amb les institucions oficials.

I ja no només són organitzacions que depenen en gran part d'un finançament oficial sinó que la seva presència, que en molts casos omple un buit produït per una mancança que hauria de cobrir el sector públic, provoca un no-esforç del sector públic per omplir el seu propi forat, funcionant així com empreses privades amb subvenció oficial que realitzen tasques intrínseques del sector públic, això fa que moltes vegades es consideri a les ONG part del Tercer Sector, en aquest punt hi ha obert un debat intens en l'àmbit associatiu, tanmateix, no es pot considerar les ONG's com una simple empresa de serveis que desenvolupa tasques pròpies del sector públic, tanmateix a vegades la dependència és molt gran i la seva operativitat teòrica al marge del poder polític sigui relativa. Aquest fet es produeix en la immensa majoria d' ONG's, hi ha excepcions, organitzacions que no accepten en els seus estatuts constitutius subvencions o diners públics, Greenpeace, per exemple. En el pol oposat ens trobaríem la Creu Roja, no fa massa inclosa en el registre d'ONG's, però d'origen públic, i amb finançament quasibé públic. També succeeix que són institucions molt sensibles als canvis polítics, el seu finançament depèn en gran part del sector públic, això fa que organitzacions lligades a certes ideologies o corrents socials vegin augmentada o disminuïda la seva capacitat operativa amb el canvi de legislatures, per exemple el MPDL (Movimiento para el Desarme i la Paz), Organització que va agafar gran embranzida en la Guerra de Bòsnia, essent una de les organitzacions no governamentals amb més presència en els Balcans, però lligada amb forts vincles al Partit Socialista, llavors en el poder executiu a Espanya. Amb l'arribada de la dreta al poder el repartiment de les subvencions oficials canvia, generalment d'una ONG a una altra, creant directament una competència entre organitzacions per aconseguir els fons necessaris pel seu finançament.

Les ONG's es dediquen a multitud de tasques i activitats, generalment han sorgit per inquietuds individuals o associatives provocades justament per una manca d'eficiència en la gestió oficial o bé per algun forat legislatiu en un determinat camp, ja sigui social, ecològic, sanitari, etc. En determinats casos adopten caire reivindicatiu, i en la majoria d'aquests casos les activitats que realitzen són encaminades a la conscienciació social. Tot i això, són difícils de classificar, degut a les diverses formes i aspectes jurídics que adopten aquestes organitzacions.

Tanmateix, podríem treure aspectes en comú d'aquests tipus d'organitzacions; primer, el caire No Lucratiu, no són unes entitats creades per finalitats de producció; segon, es suporten, bàsicament, en col·laboradors voluntaris, aquí entra un terme important, el voluntariat i les organitzacions voluntàries, i tercer, són organitzacions solidàries i amb caràcter de denúncia social.

Els orígens de les ONG's les podríem trobar uns quants segles endarrera. Les missions que s'establiren a Amèrica a mesura que la colonització avançava, foren pioneres en l'aspecte d'ajuda al desenvolupament, el caire religiós s'ha anat perdent amb els anys, i tot i que moltes de les ONG's més importants tenen origen eclesiàstic i que encara depenen d'alguna manera del poder religiós, han reconduït, algunes, els seus propòsits religiosos per propòsits d'assistència o desenvolupament. Hi ha un altre origen important, sobretot en aquest segle, en la formació d'entitats assistencials, les gran guerres mundials provocaren que molts refugiats necessitessin assistència, d'aquesta manera va néixer una organització tant coneguda com la Creu Roja.

(...)

 

 

 

 

 

Portfolio

  • 1
Divendres 23 Febrer 2024

Aquest web usa cookies – Este web usa cookies + info.

Accepto - Acepto