Avís legal i Política de privacitat

Aquest és el text que haurien de tenir tots els webs on s'explica quins usos cal fer d'aquest web, i les implicacions de responsabilitat, tant dels usuaris com de Dinàmic Enginy, com a empresa propietària del mateix. Queda estructurat en diferents àmbits:

 

 

Condicions d'ús del site web

Aquest site web és el mitjà per accedir a tota la informació, contactar, contractar serveis i realitzar ‎donacions al algun dels projectes que realitza Dinàmic Enginy, S.L.U. ‎
Connectar-se i introduir dades a la plana web, implica l'acceptació de tot el que explica el text d'aquest Avís ‎legal.‎

 

Identificació de l'empresa. Dades registrals

L'article desè de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, estableix que ‎l'empresa propietària del web cal que s'identifiqui en el mateix.‎

Dinàmic Enginy SLU, és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, el dia 2 d'agost de 2012 al ‎Tom: 43306, Foli: 167, Fulla: 424173.‎


Dinàmic Enginy és una Societat Limitada Unipersonal , S.L.U., (en endavant, Dinàmic Enginy), té el CIF ‎B65851180, està domiciliada fiscalment a Can Cigala. Ribes Altes, 17534 Ribes de Freser, tot i no disposem de local ‎d'atenció al públic, la manera per contactar amb nosaltres és a través del nostre email ‎ Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ">Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. , del telèfon 656325582, en l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de ‎‎9:00 a 18:00 h, o bé per via postal a l'adreça indicada.‎


Dinàmic Enginy és també una empresa inscrita als Registres d'Empreses Audiovisuals del Departament de ‎Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura del Gobierno de España.

 

Propietat intel·lectual

Dinàmic Enginy és una empresa que desenvolupa continguts de text, audiovisual, gràfics, fotogràfics i ‎multimèdia per a tercers. ‎


Tots els continguts del site web, entenent per continguts a títol merament enunciatiu els textos, ‎fotografies, gràfics, imatges, icones, enllaços i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codi font, són ‎propietat intel·lectual de Dinàmic Enginy. A excepció de les captures web i imatges de la secció Treballs els ‎quals s'ha realitzat a partir de documents de les empreses clients corresponents, i són documents públics a ‎Internet.‎


La tecnologia i el programari utilitzats no són propietat de Dinàmic Enginy, sinó que són recursos obtinguts ‎legalment pel seu ús i modificació.‎


Els drets dels continguts creats per Dinàmic Enginy poden estar registrats en el Registre de la Propietat ‎Intel·lectual i Dinàmic Enginy se'n reserva tots els drets d'explotació a tots els efectes i usos.‎


Cap usuari pot entendre'ls com a cedits cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà d'allò ‎estrictament necessari per a l'ús correcte del site web.‎


Queda expressament prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels ‎continguts dels web de l'empresa Dinàmic Enginy, www.dinamicenginy.com  , i dels webs del projecte de ‎documental "Esborrat pel Feixisme", en cap dels seus idiomes, www.esborratpelfeixisme.com  i  ‎www.borradoporelfascismo.com per a usos diferents de la legítima informació dels projectes i continguts o ‎per a difusió dels mateixos, en plataformes de micromecenatge o crowdfunding, o en altres plataformes ‎de participació ciutadana.‎


Els usuaris no poden reproduir, copiar, publicar, distribuir i/o modifica total o parcialment els continguts ‎d'aquests webs amb l'excepció de quan es tracti de material necessari per a el servei i/o cas d'ús personal ‎no lucratiu, sense malmetre ni afectar cap dret dels autors i de la Propietat Industrial. Una modificació dels ‎serveis d'aquesta plataforma significarà vulnerar els legítims drets del titular d'aquestes pàgines web.‎

 

Política de privacitat en les dades

A partir de que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de‎ Dades de Caràcter Personal, Dinàmic Enginy, informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter ‎personal creat i sota la responsabilitat de Dinàmic Enginy, i degudament inscrit al Registre de l'Agencia ‎Española de Protección de Datos. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat, no seran ‎accessibles a tercers per a finalitats diferents a les exposades a l'apartat "Condicions d'ús". Dinàmic Enginy ‎adoptarà les mesures ètiques i tècniques al seu abast per assegurar la confidencialitat i integritat de la ‎informació.‎

 

Dret a informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades

De conformitat amb allò disposat a Llei Orgànica 15/1999, els usuaris conserven en tot moment la possibilitat ‎d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades que podran exercir mitjançant ‎l'email: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

 

Política de privacitat en la navegació. Política de Cookies

Pel coneixement dels usuaris que navegueu pel site web, Dinàmic Enginy posa en coneixement que el site ‎web pot generar cookies de navegació, només amb la finalitat d'enriquir l'experiència de navegació i ‎d'oferir continguts o serveis més personalitzats.‎

Les Cookies són petits arxius de text que els lloc web guarden en els dispositius a través del navegador web. S'utilitzen des dels anys 90 i representen una de les tecnologies més usuades en els webs. Funcions imprescindibles en un lloc web depenen de les cookies. Per exemple, no es poden fer compres per Internet sense elles perquè s'usen per recordar els articles afegits a una cistella de compra. També faciliten la recepcció per Internet d'informació i publicitat rellevant i interessant pels usuaris dels webs. Les cookies que usem no recopilen cap altre dada personal sobre els usuaris que navegen pels nostres webs i no poden fer malbé l'ordinador, tauleta o telèfon mòbil per elles mateixes.

 

Reconeixement i acceptació de les condicions d'ús

Mitjançant l´ús d'aquest site web vosté accepta que Dinàmic Enginy, depositi cookies en el seu dispositiu de navegació.

 

Com usem les cookies?

Les nostres cookies ens permeten entendre la manera en que els nostres visitants usan els nostres llocs web, perquè puguem millorar la nostra presència a Internet i dels projectes que tirem endavant. Per fer això usem les eines d'Anàlisi Web. No recollim informació personal de vosté.

 

Els tipus de cookies

Les Cookies es classifiquen en dues categories generals: cookies pròpies (que despositem nosaltres) i cookies de tercers (depositades per altres).

 

Cookies pròpies 

Aquestes cookies són depositades per Dinàmic Enginy. En general, permeten una funcionalitat imprescindible al nostre web. També inclouen cookies d'Anàlisis Web.

 

Cookies de tercers

Las cookies de tercers no són depositades per Dinàmic Enginy, sinó por col·laboradors seleccionats. No recopilen ni envien cap informació personal sobre vosté. Algunes permeten el funcionament de serveis útils com, per exemple, les enquestes.

 

La gestió de cookies

Tots els navegadors més populars permeten gestionar les cookies. Pot acceptar o rebutjar totes les cookies, o només alguns tipus de cookie.

 

Què passa si rebutja totes les cookies? 

Podrà seguir usant algunes parts dels nostres llocs web. Tanmateix, algunes seccions útils no funcionaran si deshabilita les cookies. Per exemple, no serà possible utilitzar els fòrums o accedir a les seccions per a usuaris registrats.

 

Com es poden gestionar les cookies en diferents navegadors web?

Per GOOGLE CHROME fes clic aquí

Per MOZILLA FIREFOX fes clic aquí

Per INTERNET EXPLORER fes clic aquí

Per SAFARI fes clic aquí

Per SAFARI PARA IOS (IPHONE, IPAD) fes clic aquí

 

Exclusió de responsabilitat general

Dinàmic Enginy no es responsabilitzar de qualsevol dany o perjudici que es pugui generar a causa d'una ‎circumstància de força major, com ara defectes de hardware o software dels usuaris, error en les línies de ‎comunicacions, fallades en la xarxa d'Internet o de les instal·lacions informàtiques que fan possible la ‎publicació del web. Dinàmic Enginy tampoc garanteix que el funcionament del web sigui constant, fiable i ‎correcte en tot moment. ‎

L'accés dels usuaris al site web no implica per al titular de la pàgina web la obligació de control·lar l'absència ‎de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'usuari, en tot cas, tenir en ‎disponiblitat les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.‎


Dinàmic Enginy es reserva el dret a modificar el present avís legal i política de privacitat amb la finalitat ‎d'adaptar-la a possibles novetats legislatives.‎


Dinàmic Enginy no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva plana web, essent ‎responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza.‎


Dinàmic Enginy no es fa responsable dels llocs web de tercers als quals s'accedeix mitjançant vincles que ‎portin o procedeixin d'aquests llocs web.‎ Respecte als enllaços o hipervincles.

Respecte als enllaços o hipervincles, Dinàmic Enginy declina tota responsabilitat envers aquells que remetin ‎a la nostra pàgina web i en el cas d'aquells la connexió dels quals apareguin en la nostra pàgina, ho farà a ‎títol informatiu i han de tenir la nostra autorització.‎

 

Exclusió de responsabilitat en xarxes socials

S'exclou expressament qualsevol tipus de responsabilitat pels enllaços a xarxes socials.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions amb els usuaris derivades l'ús d'aquesta pàgina web es sotmeten a la legislació espanyola. En el ‎supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància es sotmetran a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de ‎Barcelona capital. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten ‎de manera voluntària i lliure.‎

 

Donacions i agraïments en espècies

Totes les aportacions que es fan al projecte de documental "Esborrat pel Feixisme" i per extensió als projectes amb finançament de micromecenatge de Dinàmic Enginy són en concepte de Donació per creació d'obra audiovisual. Les persones físiques i jurídiques que fan efectives les donacions esdevenen donants mecenes, i en cap cas realitzar una donació dóna dret a contraprestacions econòmiques o drets sobre l'obra audiovisual o obres derivades, quedant, exclusivament en propietat de Dinàmic Enginy.

El concepte de donació exclou cap mena de contraprestació. Tanmateix, Dinàmic Enginy, per reconèixer la confiança dels donants mecenes per fer les seves aportacions abans que el documental estigui finalitzat, realitzarà els agraïments en espècies descrits, exposats i detallats a la secció corresponent del website.

El documental "Esborrat pel feixisme" es produeix en diferents fases, en el moment de la publicació d'aquest web i d'aquest avís legal, ja s'ha assolit la fase de conceptualització. En el cas que el documental no assoleixi el nivell de finançament per crear una versió completa, l'agraiment en espècies consistirà a una versió reduïda del documental en DVD, que serà tramesa per correu postal, i del qual se'n farà una presentació pública en una sala de cinema de Catalunya i es convidarà a tots els donants mecenes participants.


Per poder lliurar i fer efectives els agraïments en espècies, els donants mecenes hauran de facilitar les seves dades personals a Dinàmic Enginy.


Les donacions no podran ser anònimes, si que els donants mecenes que ho desitgin tenen el dret que Dinàmic Enginy no faci públic el nom i la quantitat donada, tanmateix registrarà i en conservarà les seves dades.


Dinàmic Enginy es posarà en contacte amb els donants mecenes a través del correu electrònic o telèfon facilitat per fer efectives els agraïments en espècies.

Si l'agraïment en espècies implica l'enviament postal (DVD i Cartell oficial del documental), Dinàmic Enginy correrà a càrrec de les despeses de transport sempre que siguin dins de l'estat espanyol. En el cas que les destinacions siguin en un altre estat, les recompenses s'enviaran a contra-reembors.


El transport a les sales de presentació del film o al rodatge aniran a càrrec dels donants mecenes. Excepte en el cas de la Donació de 950 €, on el trajecte de Ribes de Freser a Vall de Núria queda cobert per  Dinàmic Enginy.


Dinàmic Enginy es reserva el dret de modificar els agraïments en espècies en funció del nivell de producció o/i de finançament que assoleixi el projecte.


Dinàmic Enginy lliurarà a tots els mecenes un informe final sobre el finançament i la gestió econòmica del projecte realitzat per una entitat externa i amb acreditada trajectòria.

 

Darrera actualització

© Dinàmic Enginy, S.L.U. - 30 de juny de 2013 – contacta

Comparteix-ho amb els teus amics

WebApp pack

WebApp pack BÀSIC PRESÈNCIA INTERNET

Portfolio

  • 1
Dissabte 23 Juny 2018

Aquest web usa cookies – Este web usa cookies + info.

Accepto - Acepto